مرگ دلخراش پسر دستفروش هنگام فرار از دست زورگیران/ او زیر کامیون رفت

مرگ دلخراش پسر دستفروش هنگام فرار از دست زورگیران/ او زیر کامیون رفت

هفته گذشته وقوع تصادفی مرگبار در بزرگراه فتح به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد.