سید راستین فیاضی

كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر شد

همزمان با سی و یكمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران ، كتاب «آشی كه سنجاب برای گرگ پخت» نوشته سید راستین فیاضی كوچكترین نویسنده ایران منتشر و چاپ شد.