چرا خارش هم مثل خمیازه مسری است؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹
 
خارش
 
خارش
 
مشاهده فرد در هنگام خارش بدن، منجر به ایجاد خارش در فرد مقابل می‌شود.
به گزارش ستاره ها به نقل از ایسنا ؛ چرا زمانی که می‌بینید فردی خود را می‌خاراند، شما هم احساس خارش می‌کنید؟ بهترین پاسخ برای این سوال، سرایت اجتماعی است.
به نقل از مدیکال،  نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که احساس خارش هم مسری است. به عبارت ساده، سرایت اجتماعی گسترش رفتار یا نگرش بین افراد است.
خمیازه کشیدن، نوعی رفتار اجتماعی مسری است. وقتی شخصی خمیازه می‌کشد، فرد دیگر تمایل به انجام این کار دارد. خارش هم مثل این رفتار،  به لحاظ اجتماعی مسری است.
ژو فنگ چن، محقق دانشگاه واشنگتن این بررسی را بر روی خارش انجام داده و به نتایجی دست یافته است که بر اساس آن، تماشای خارش دیگران، سیگنال خارش به مغز می‌فرستد و فرد خود را می‌خاراند و این به علت سرایت اجتماعی است که بین دو نفر اتفاق می‌افتد.
14
کد مطلب: 99179