جمع آوری معتادان متجاهر زن و مرد در شیراز
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۲
 
طرح جمع آوری معتادان متجاهر و نمایش محموله های مواد محترقه قاچاق کشف شده در آستانه چهارشنبه آخر سال، صبح امروز یکشنبه در شیراز با حضور سردار احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی فارس برگزار شد.
 
 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز

<p>

جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز
 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز
 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>

 جمع آوری معتادان متجاهر و کشف مواد محترقه قاچاق در شیراز</p>

<p>
 
14
کد مطلب: 99018