اینجا محل عبور محمدرضا پهلوی است
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۷
 
سایت پارسینه تصویر زیر را که نشان مخصوص حضور محمد رضاپهلوى در مرکز مالی شهر نیویورک خیابان "وال ستریت"/ ٢١ نوامبر ١٩٤٩را منتشر کرده است.
 
 
14
کد مطلب: 53043