دلخوری بازیگر معروف از دوستان بظاهردوست/عکس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۷
 
مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:
نسخه‌فاصله گرفتنوازادمهائی که برای توجزدوروئی نیرنگ چیزی به ارمغان نمیاورن می‌پیچم برای هرکی که رنجم میده.
ازدوستان بظاهردوست فاصله می گیرم چون ازصداقتم سواستفاده میکنن .
ازادمهائی که حرمت دل دیگران و
نگه نمی دارن‌دورمیشوم .....
شایدارامش‌پیداکنم
مریم_امیرجلالی# دروغ# ظلم# دشمنی
14
کد مطلب: 168986
مرجع : آخرین خبر