چرا در تشخیص احساسات دیگران اشتباه می‌کنیم؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
 
تشخیص احساسات
 
تشخیص احساسات
 
بر اساس نتایج تحقیقات دانشگاه میشیگان (UM) افرادی که با دیگران رفتار غیر صادقانه دارند در درک احساسات افراد دیگر نیز دقت کمتری دارند.
به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا دیلی، محققان آزمایشی طراحی کردند که برای برخی از شرکت کنندگان، امکان تقلب در درک احساسات دیگران وجود داشت و برای گروه دیگر چنین امکانی در نظر گرفته نشده بود.
محققان از شرکت‌کنندگان خواستند تا احساسات افراد دیگر را ارزیابی کنند: یک آزمایش شامل هنرپیشه در فیلم و آزمایش دیگر افراد واقعی در آزمایشگاه بودند.
جولیا لی، استاد مدیریت و سازمان‌ها در دانشکده بازرگانی میشیگان اظهار کرد: ما دریافتیم که بین رفتار نادرست و توانایی درک احساسات افراد رابطه وجود دارد.
در این آزمایش تقلب، نشانه کاهش توانایی تفسیر دقیق احساسات دیگران بود.
وی گفت: خواندن احساسات یک مهارت مهم است، زیرا در این مهارت افراد نمی‌توانند به یکدیگر کمک کنند و درستی و نادرستی درک فرد را به وی گوشزد کنند و آغاز یک رابطه صحیح مستلزم درک درست از احساسات اطرافیان است.
علاوه بر این، محققان دریافتند که پس از یکبار تقلب و کاهش توانایی در درک احساسات دیگران باعث می‌شود که شرکت‌کننده بار دیگر تقلب کند.
لی در ادامه افزود: این نوع رفتار یک چرخه نادرست دارد و بر روی دیگران نیز تاثیرگذار است و باعث تعصبات منفی نسبت به دیگران شده و مشکلی بزرگ برای بسیاری از سازمان‌ها برای داشتن یک محل کار مناسب است.
این مقاله در نشریه Experimental Psychology منتشر شده است.
14
کد مطلب: 167226