مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور خبر داد:
خواستگاری فرزند یک مرکز بهزیستی از فرزند مرکز دیگر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۱
 
خواستگاری
 
خواستگاری
 
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: گاهی برای یکی از پسران در مراکز شبه خانواده به خواستگاری یکی از دخترانمان در مرکز دیگر می رویم.
به گزارش ستاره ها؛ سیدمنتظر شبر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در استان ها با مدیرکل بهزیستی استان و معاون اجتماعی و پسری که در مرکز بهزیستی است به خانه دختر مورد علاقه اش می رویم که گاهی این دختر در خانواده زندگی می کند و گاهی در مرکز دخترانه بهزیستی زندگی می کند.
وی ادامه داد: برای دختران خود هم در مراکز بهزیستی، خواستگار می پذیریم و در مهریه هم برای دختران خود کوتاه نمی آییم و آن مهریه ای که در جامعه رواج دارد و عُرف است، مطالبه می کنیم.
شبر اضافه کرد: در هر استان، هر مدلی برای مهریه است، همان را مطالبه می کنیم. به طورمثال اگر ۱۱۰ سکه بیشتر مرسوم باشد ما همان ۱۱۰ سکه را مطالبه می کنیم مگر اینکه توافقاتی صورت گرفته باشد. به طورمثال اگر دختر، ولی داشته باشد شرایط فرق می کند چون ولی می تواند اِعمال نظر کند.
ازدواج دختران در سن کودکی و زنجیره قانون، بهزیستی و ولی 
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: گاهی شایعه هایی درست می شود که حقیقت ندارد به طورمثال شایعاتی است که بهزیستی می خواهد این دخترها را به ازدواج اجباری دربیاورد که به طور قطع اینگونه نیست. چون این دختران هیچ باری به ما اضافه نمی کنند که بخواهیم به هرشکلی شده آنها را از چرخ حمایت خود خارج کنیم.
شبر افزود: به طور قطع اینگونه نیست. اما مساله ای هست که قانون اجازه می دهد دختر در سنی بتواند ازدواج کند. قانون مدنی و قوانین حاکم اجازه می دهد که دختر از یک سنی به بعد ازدواج کند و آن سن قطعا ۱۸ سالگی نیست و دختران کمتر از ۱۸ سالگی نیز می توانند ازدواج کنند. ما تلاشمان است که طبق قانون عمل کنیم و  اگر خواستگاری آمد حتی اگر سن دختر از ۱۸ سال کمتر یا بیشتر باشد قطعا روال قانونی را طی می کنیم.
وی ادامه داد: درصورتی که برای دختری در مرکز بهزیستی خواستگاری بیاید و دختر در سن قانونی باشد ما از نظر قانونی نمی توانیم به طور فرض دختر ۱۷ ساله را از ازدواج، منع کنیم چون قانون این اجازه را به آن دخترمان داده است و حتی خودش می تواند برود به دادستانی شکایت کند بگوید من شرایط ازدواج را دارم و بهزیستی جلوی این کار را گرفته است.  
شبر گفت: بنابراین ما دقیقا مانند یک خانواده می رویم از وضعیت و خانواده پرس و جو می کنیم، خانواده پسر نیز می آیند و دختر ما را می بینند؛ شرایط مختلف را می سنجیم اما نکته مهمش این استکه تصمیم نهایی را سرپرست قانونی این کودکان یعنی دادستان می گیرد.
وی افزود: دادستان است که باید مجوز ازدواج این دخترها را در نهایت صادر کند. اگر دادستان دید که دختر سن قانونی را دارد تشخیص دهد که الان به صلاح دختر است که ازدواج کند، آنگاه دختر ازدواج می کند. دادستان، رشد ذهنی و عقلی دختر را می سنجد یعنی فقط به سن صرف نگاه نمی کند و دادستان ها واقعا به شدت روی این موضوع دقت می کنند و ریز می شوند.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: موضوع دیگر این است که برخی از این کودکان ولی دارند، اما ممکن است در زندان باشد با این وجود همچنان ولیِ این کودک است به طورمثال دختری در مرکز بهزیستی، پدری دارد و دختر به سن ۱۶ تا ۱۷ سالگی رسیده است و مقام قضایی صلاحیت حضانت پدر را از او سلب نکرده است و از اِعمال ولایت کردن منع نشده است. اگر ولی اذن ازدواج بدهد بهزیستی واقعا دیگر نمی تواند دخالتی کند.
شبر افزود: یعنی اگر طبق نظر دادستان، ولی قهری کودک یعنی پدر و جدپدری راضی به ازدواج باشد و دختر نیز سن مصرح شده در قانون را داشته باشد، بهزیستی نمی تواند جلوی این ازدواج ها را بگیرد و ازدواج شکل می گیرد.  
از جهیزیه تا کت و شلوار دامادی 
 مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: هنگامیکه ازدواجی در مراکز بهزیستی شکل می گیرد، تمام اصول را رعایت می کنیم. به طور مثال اصول های بله برون و مهریه و پرس و جو و دیدار خانواده پسر یا خانواده دختر را رعایت می کنیم.
شبر افزود: اگر دختر، ولی داشته باشد، او را درگیر مساله ازدواج می کنیم و حتی آنهایی که ولی قهری کودک نیستند مانند فامیل و عمو و برادر را نیز درگیر کار می کنیم.
وی ادامه داد: به طور قطع هر آنچه دختران جهیزیه می خواهند برای آنها تهیه می کنیم و اگر از بودجه بهزیستی نشد، به اندازه کافی خَیِر داریم که دوست دارند در این کارها مشارکت داشته باشند و جهیزیه واقعی مانند بقیه دخترها به همان میزان برای فرزندان ما تهیه می شود.
شبر تاکید کرد: برای پسرها هم در حد توان، همین کارها را می کنیم و حتی کت و شلوار دامادی و حتی هدیه هنگام خواستگاری را تامین می کنیم.
14
کد مطلب: 165293