خط و نشان سپند امیرسلیمانی برای کسانی که نگاهِ چپ به خواهرش می‌کند
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۰
 
سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: اگه خدایى نکرده، خدایى نکرده کسى تصمیم بگیره یکى از مارو اذیت کنه،من و خواهر به هم سازیم و بنیادش براندازیم.
14
کد مطلب: 164803