شهره لرستانی عزادار شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۶
 
شهره لرستانی
 
شهره لرستانی
 
شهره لرستانی در اینستاگرامش نوشت:
عاشق بود ..عاشق زندگی...عاشق همسرش....... عاشق خانواده .....عاشق مهمانی و شادمانی...مهربان بود و مهمان نواز .......بذله گو و نکته سنج.....طناز بود و صادق...... عشق ورزی و احترام اش به همسر زبانزد خاص و عام ......
و همسرش ، محبوبش، یار تمام زندگی اش چه سوخت در فراق یار و امروز بر مزار تجربه اولین جدایی دردناک زندگی شان.... بعد از پنجاه سال رفاقت توام باعشق ....🖤🖤🖤و حاصل این زندگی سعادتمند...فرزندانی به مهربانی مادر و پدر : مهندس آرش ، مهندس آذین و مهندس اشکان ....و یگانه نوه اش باربد عزیز که چه تلخ با پدیده مرگ برای اولین بار در زندگی مواجه شد....🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
......دوستانش همه بودند رفقایی به قدمت ٦٠ سال دوستی...و همه چه تلخ می گریستند از فراق.........🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤سیاوش صالحی لرستانی ..... در ظاهر امر عموی من بود ولی باطنا تکیه گاه معنوی خانواده ما........ و امروز پس از تحمل درد بسیار و رنجوری بیماری ...با دلی ارام و رویی گشاده ، آسمانی شد ...یادش همیشه با لبخندی محو بر لبانم خواهد نشست🖤🖤🖤🖤🖤🖤#شهره-لرستانی#ودود-لرستانی#مرگ#عشق
 
14
کد مطلب: 163751