کمند امیرسلیمانی را قضاوت نکنید
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۵
 
کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: "آدم ها را همانگونه که هستند بپذیریم"
نه کسی را سرزنش کنیم، نه قضاوت!
وقتی ماجرایِ یک فیلم یا سریال را دنبال می کنیم؛ به تک تکِ شخصیت ها و هرکدام به گونه ای، برایِ رفتارهایشان، حق می دهیم چون شرایط و علت ها را تا اندازه ای دیده ایم و می دانیم .
حتی بدترین آدمِ بدترین داستان ها هم، برایِ رفتارش دلیلی دارد.
زندگی هم همین است، با این تفاوت که ما از شرایط و اتفاقاتِ پشتِ پرده ی رفتار و واکنشِ آدم ها خبر نداریم. از چند وجهِ یک ماجرا، یک اتفاق، یک زندگی یا رفتار، یک وجهش را هم به سختی می بینیم!
ما جایِ آدم ها نیستیم، از هیچ درماندگی، مشکل یا کنشِ زندگیِ شان خبر نداریم و درست نیست صرفا به واسطه ی واکنش های مشهودی که می بینیم، حس کنیم که همه چیز را می دانیم و همه را می شناسیم.
لازم نیست به کسی حق بدهیم، همین که قضاوت نکنیم کافیست
14
کد مطلب: 163339
مرجع : آخرین خبر