کاهش وزن محسوس خانم بازیگر/عکس
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۸
 
زهره فکور صبور با انتشار این عکس نوشت:
 اگر نادان ها تحقیرمان کردند ما لبخند بزنیم به سطحی نگریشان و اعتماد به نفس مان را تقویت کنیم...اگر تنگ نظران کارمان را بی ارزش شمارند ما مصمم تر شویم که داریم کاری میکنیم که مورد تنگ نظری واقع شده و این خود دستاورد کمی نیست...گاهی ،حسادت برخی،مهر تاییدی است بر درستی کارمان...اگر کج اندیشان دلسردمان کنند،ما نا امیدی را به مبارزه با امید دعوت کنیم و انگیزه ها را مرور میکنیم...اگر اطرافیان بجای همراهی دشمنی کنند،ما خود اتکایی را تمرین کنیم و خوشبین و صبور باشیم و مطمئن باشیم که روزای روشن در راه هستند
ممنوووون از مزون خانم فرناز جاودان خرد
14
کد مطلب: 159795