جواد رضویان و مهران غفوریان در فوتوکال «زهرمار»
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۰
 
در عکس زیر جواد رضویان و مهران غفوریان در مراسم فوتوکال فیلم زهرمار در پردیس ملت می بینید.
 
جواد رضویان و مهران غفوریان در فوتوکال «زهرمار»
14
کد مطلب: 153415