رستوران کوتاه‌قامتان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۴
 
تصاویر رستوران کوتاه قامتان در یکی از مناطق شهرداری پایتخت را نشان می دهد. در این رستوران که به تازگی در یکی از خیابان های تهران دایر شده است، اکثریت پرسنل، کوتاه قامت هستند و مدیریت آن توسط یک کوتاه قامت اداره می شود.


14
کد مطلب: 160960