فرزاد موتمن: این امنیتی که می‌گویند کجاست؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۱
 
فرزاد موتمن، کارگردان سینما در اینستاگرام خود نوشت: سئوالى كه پيش مي آيد، دقيقاً اينست كه اين حاشيه امنى كه از آن صحبت ميشود كجاست كه ما آنرا احساس نميكنيم و چنين به شدت ، روزگارمان با اضطراب ، سپرى ميشود؟
به گزارش ستاره ها به نقل از برترین ها: فرزاد موتمن، کارگردان سینما در اینستاگرام خود نوشت:
«مرتباً به ما گوشزد مي شود كه "اما امنيت داريم..."، ولى گفته نمي شود كه كى امنيت دارد؟ و براى چى امنيت دارد؟ در زمينه زندگى اجتماعى ،وقتى ظرف چند هـفته نرخ ارز تا سه برابر قيمت، باد ميكند، من به عنوان يك شهـروند، ابداً احساس امنيت نميكنم.
در زمينه حرفه ام هـم، زمانيكه فيلمى كه ميسازم بايد از مسير شوراى پروانه ساخت، شوراى فرهـنگى بنياد فارابى، شوراى پروانه نمايش، پولشوئى، شوراى صنفى نمايش، جشنواره فيلم فجر، سليقه سينمادار، لابى هـاى عرضه كنندگان فيلمهـا به اكران هـاى خارجى و ... گاهـى حتى شوراى داورى خانه سينما، بگذرد، و با تصميماتى كه در اغلب اين شوراهـا و در غالب اين مسيرهـا گرفته مي شود،
يا به فيلمنامه لطمه ميزنند يا به كيفيت نهـائى فيلم صدمه ميزنند يا در اكران، فيلم را له مي كنند، يا در جشنواره مهـجورش ميكنند، يا با شخصيت تو بازى مى كنند و اساساً تصميم هـائى كه ميگيرند به نحوى از انحاء، دقيقاً امنيت شغلى را به خطر مى اندازند. (تازه اگر از نقشى كه در سالهـاى اخير، سرمايه گذاران و شركايشان و وكيل هـايشان و كميسيون هـايشان،
ماليات هـايشان و خالى بندى هـايشان، در توليد و عدم توليد فيلمهـا داشته اند، نخواهـيم حرفى به ميان آوريم)، (و من مطمئن هـستم عبور از مسيرهـاى پيچاپيچ بوركراسى مافيائى، تنهـا به شغل من محدود نميشود، هـمه عرصه هـا، هـمين وضع است. )، سئوالى كه پيش مي آيد، دقيقاً اينست كه اين حاشيه امنى كه از آن صحبت مي شود كجاست كه ما آنرا احساس نمي كنيم و چنين به شدت، روزگارمان با اضطراب، سپرى ميشود؟»
فرزاد موتمن: این امنیتی که می‌گویند کجاست؟
14
کد مطلب: 137687