از سوی دفتر مقام معظم رهبری؛
مقدار وجوهات شرعی اعلام شد/ حداقل فطریه برای هر نفر ۸۰۰۰ تومان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۳
 
مقام معظم رهبری
 
مقام معظم رهبری
 
مقدار وجوعات شرعی اعم از فطریه و کفاره روزه و... توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد.
به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری مهر، مقدار وجوعات شرعی اعم از فطریه و کفاره روزه و... توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد.
مبلغ وجوهات بر اساس مقادیر زیر است:
کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر): ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
کفاره یک روز قضای روزه عذر: ۲۵،۰۰۰ ریال
حداقل فطریه برای هر نفر: ۸۰،۰۰۰ ریال
کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۲۵۰،۰۰۰ ریال
یک دوره ختم قرآن: ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
هر مورد قربانی: ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال
یک سال نماز قضا: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
یک ماه روزه قضا: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
مومنین می توانند برای پرداخت هر یک از وجوهات فوق به آدرس لینک مراجعه کنند.
14
کد مطلب: 132199