واکنش یک استاد دانشگاه به اظهارات بهاره افشاری بازیگر تلویزیون!
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۷
 
بهاره افشاری بازیگر معروف در صفحه اینستاگرام خود به اشکالی که در چاپ شعر سعدی روی اسکناس وجود دارد واکنش نشان داده بود.
خراسان نوشت: چند روز پیش بهاره افشاری بازیگر زن معروف ایرانی با چاپ تصویری از اسکناس ۱۰ هزار تومانی در صفحه اینستاگرامش نوشته بود که شعر سعدی که روی اسکناس چاپ شده است اشکال دارد و از آن ایراد گرفته بود . پس از آن دکتر محمد جعفر یاحقی استاد زبان و ادبیات فارسی در واکنش به این اظهارات بهاره افشاری درباره اشتباه بودن مصرع بنی آدم اعضای یکدیگرند از شعر سعدی که روی اسکناس ۱۰ هزار تومنی چاپ شده است توضیحاتی داده است که در ادامه می توانید بخوانید.
اظهارات بهاره افشاری درباره شعر سعدی
بهاره افشاری بازیگر تلویزیون با انتشار تصویری از اسکناس ۱۰ هزار تومانی در صفحه اینستاگرامخود به چاپ شعر معروف سعدی شاعر بزرگ واکنش نشان داد و بیت بنی آدم اعضای یکدیگرند را غلط دانست .
این ماجرای اظهار نظر بهاره افشاری باعث شد به سراغ دکتر محمد جعفر یاحقی استاد زبان و ادبیات فارسی،عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی شناسیو ادبیات خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد برویم تا متوجه شویم که جامعه فقر فرهنگی داردیا عده ای دچار فقر علمی شده اند و به دلایلی دوست دارند در موضوعاتی که تخصصشان نیست صحبت کنند.
 
بهاره افشاری بازیگر
بهاره افشاری بازیگر تلویزیون
دکتر یاحقیعضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی شناسیو ادبیات خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد در ابتدا درباره چگونگی تصحیح گفت: برای تصحیح در ادبیات باید این بیتیا هر بیتی را از دو منظر بررسی کرد؛ یکی شرح و توضیح شرح و دیگری مسئله تحقیقو تصحیح نسخه شناسی و متن شناسی است. متون کلاسیک بر اساس نسخه های خطیو دست نویس های کهن تصحیح شده و ضبط درست آن به دست می آید. این که من دلم چه می خواهدیا این گونه بهتر است یا این گونه می پسندم مجاز نیست. بنابراین هر متنی ابتدا باید یک تصحیح انتقادیصحیح داشته باشد و براساس آن ضبطی که بر اثر اجتهاد و تصحیح انتقادی مصححان آگاه پیدا می شودآن را ملاک قرار دهیم و سپس آن تصحیح انتقادی قابل تفسیرو تاویل است.
شعر سعدی روی اسکناس ۱۰ هزار تومانی
مدیر  قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان درباره چاپ شعر سعدی روی اسکناس ادامه داد: براساس مدارک گلستان سعدیکه تصحیح شده و نسخه های کهنی که مربوط به اوایل قرن هشتم است یعنی ۱۰، ۱۵ سالبعد از مرگ سعدی شاعر  که به احتمال زیاد باید خیلی به زبان سعدی نزدیک باشد و در واقع باید گفتبه سخن سعدی از همه نزدیک تر است تقریبا بالاتفاق تمام آن ها ضبط یکدیگرند را دارند،شادروان غلامحسین یوسفی که آخرین تصحیح را از گلستان ارائه داده و همه نسخه ها رادیده است می گوید. همه نسخه های این مصرع را به صورت «بنی آدم اعضای یکدیگرند»ضبط و ثبت کرده اند البته این بحث «یکدیگرند» صحیح است یا «یک پیکرند» از قدیم وجود داشته است.
بهاره افشاری بازیگر
پست اینستاگرامی بهاره افشاری
14
کد مطلب: 130995