طبق آرای کمیته تعیین وضعیت؛
محکومیت دو بازیکن پرسپولیس/شکایت منصوریان یک میلیارد آب‌ خورد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۲
 
 
فوتبال
 
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه را اعلام کرد.
به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری مهر ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:
شکایت رضا نوروزی از باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
پرداخت مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق رضا نوروزی
شکایت  مهدی ابطحی از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال نوین ماهشهر (فوتسال)
پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق مهدی ابطحی
شکایت مسعود نظر زاده از باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده مشهد
پرداخت مبلغ  ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق مسعود نظر زاده
شکایت محمد امین آرام طبع از باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
پرداخت مبلغ ۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد امین آرام طبع
شکایت محمد صالح خلیل آباد از باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی شیراز
پرداخت مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد صالح خلیل آباد
شکایت رضا نوروزی از باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان
پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق رضا نوروزی
شکایت علیرضا منصوریان از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران
پرداخت مبلغ ۱۰/۵۱۳/۷۳۴/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۲۱۰/۲۷۴/۶۸۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق علیرضا منصوریان
شکایت هادی رکابی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران
پرداخت مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد ۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق هادی رکابی
شکایت جواد منافی از باشگاه فرهنگی ورزشی اکسین البرز
پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق جواد منافی
شکایت محمد علی مردانی از باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده مشهد
پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق محمد علی مردانی
شکایت امین منوچهری از باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران
پرداخت مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق امین منوچهری
شکایت حسین وثوقی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران
پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق حسین وثوقی
شکایت علی حمودی از باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز
پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق علی حمودی
شکایت حسین صالح از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال  سیلک کاشان(شهرداری سابق)
پرداخت مبلغ ۲۰۲/۲۵۷/۰۰۰ریال بابت قرارداد ۴/۰۴۵/۱۴۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق حسین صالح
شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی کاسپین قزوین از باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز
پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق باشگاه فرهنگی ورزشی کاسپین قزوین
آرای فوق غیر قطعی  بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  می باشند. ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده  در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.
14
کد مطلب: 126580