اكران مردمي فيلم «بدون تاریخ،بدون امضاء» /عکس
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۰
 
گزارش تصویری از اكران مردمي فيلم «بدون تاریخ،بدون امضاء» در پردیس سینمایی کورش
 
اكران مردمي فيلم «بدون تاریخ،بدون امضا» 
 
اكران مردمي فيلم «بدون تاریخ،بدون امضا» 
 
اكران مردمي فيلم «بدون تاریخ،بدون امضا» 
 
اكران مردمي فيلم «بدون تاریخ،بدون امضا»
14
کد مطلب: 123890
مرجع : فیلم آنلاین