شادمانی یک هکر بریتانیایی از حکم دادگاهی در لندن/عکس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۴
 
شادمانی یک هکر بریتانیایی از حکم دادگاهی در لندن به عدم استرداد او به آمریکا برای محاکمه به اتهام هک کردن سایت های بانک مرکزی آمریکا، پلیس فدرال و ناسا
 
شادمانی یک هکر بریتانیایی از حکم دادگاهی در لندن به عدم استرداد او به آمریکا برای محاکمه به اتهام هک کردن سایت های بانک مرکزی آمریکا، پلیس فدرال و ناسا/ لندن
14
کد مطلب: 123217