جراحی مغز دربیمارستان صحرایی ارتش /عکس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷
 
این خانم ۵۰ ساله اهل سرپل ذهاب زیر آوار مانده بودو بامراجعه به تیم پزشکی صحرایی توسط رئیس اداره بهداشت نیروی زمینی ارتش مورد عمل جراحی قرار گرفت
 
جراحی مغز دربیمارستان صحرایی ارتش
14
کد مطلب: 116170