​مارادونا بیایید به ایران؟ برای چه کاری؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۸
 
​مارادونا بیایید به ایران؟ برای چه کاری؟چه کاری و چه سفری؟ کجای این کار مسافرت کاری است؟
شایعه بودن این خبر به کنار اما آنجا قضیه مثل داستان های جنایی می شود که می گویند چنین سفری را برنامه ریزی نکرده ایم!
جانم؟ چی فرمودید؟
برنامه ریزی؟ مگر شما برنامه ریزی هم بلدید؟ بروید خدا را شکر کنید که مارادونا به ایران نمی آید. وگرنه معلوم نبود در همان فرودگاه چه به روزش می آوردید.
مگر فراموش کردید وقتی کلمنته - مربی اسپانیایی-  وارد تهران شد در همان فرودگاه نزدیک بود از پله برقی سقوط کند؛ بس که مسولان برای عکس گرفتن با او در هول و ولا بودند! مارادونا که می آمد حتما یک قتل وغارتی می شد!
شانس آوردید که مارادونا به ایران نمی آید؛ در غیر این صورت خون گریه می کرد وقتی ساختمان فدراسیون را می دید. خون گریه می کرد وقتی سقف ورزشگاه آزادی که از آن آب چکه می کند را می دید.
مارادونا بیاید اینجا چه کار؟ در این فوتبالی که مملو از بدهکاری با این باشگاه های ورشکسته و مقروض است،بیاید همین پول های نصف و نیمه ما را هم ببرد؟ او کجا مجانی می رود که ایران دومی اش باشد؟
مگر این پول بی زبان را از سر راه آورده ایم که به دیه گو بدهیم؟
برنامه ریزی را بروید در جاهای دیگر انجام بدهید. بروید برای تیم ملی برنامه ریزی کنید. بروید برای فصل آینده لیگ برنامه بریزید. بروید جلوی خریدن بازیکنان خارجی این باشگاه های بی در و پیکر را بگیرید. بروید مشکل لباس های تیم ملی و شکایت جیوا را حل کنید.
بروید به حال این فوتبال یک فکر اساسی کنید.
*آرتین زهرابی                                                                                                                                                                                                            
11
کد مطلب: 101776