حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ ‌کنگ
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۷
 
بدل‌های باراک اوباما، دونالد ترامپ روسای جمهوری سابق و فعلی آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در خیابان‌های هنگ‌کنگ حاضر شدند و با رهگذران عکس یادگاری گرفتند.
 
حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ‌کنگ
حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ ‌کنگ
 حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ‌کنگ
حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ ‌کنگ
حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ‌کنگ

 حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ‌کنگ
حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ ‌کنگ
 حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ‌کنگ

حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ‌کنگ
حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ ‌کنگ
 حضور بدل‌های اوباما، ترامپ و رهبر کره شمالی در هنگ‌کنگ
 
14
کد مطلب: 99929