فردای چهارشنبه سوری در تهران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۷
 
مراسم چهارشنبه‌سوری در سراسر کشور برگزار شد و به گفته مسئولان تعداد حوادث چهارشنبه آخر سال نسبت به سال گذشته افت 30 تا 40 درصدی داشت. بر این اساس چهارشنبه سوری امسال از نظر شدت حادثه نیز کاهش چشم گیری داشته است. عکس های زیر ولی آباد تهران را در فردای چهارشنبه سوری نشان می‌دهد.
 
فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران

 فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران

فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران

فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران

 فردای چهارشنبه سوری در تهران

 فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران
فردای چهارشنبه سوری در تهران

فردای چهارشنبه سوری در تهران

فردای چهارشنبه سوری در تهران

 فردای چهارشنبه سوری در تهران

 فردای چهارشنبه سوری در تهران
14
کد مطلب: 99375