تصاویری از مصدومان چهارشنبه سوری (18+)
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۴
 
تصاویر آرشیوی از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در سال های گذشته می بینید.
به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری ایرنا: بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در بر پایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین و جبران ناپذیری در پی داشته باشد. با رعایت نکات ایمنی می توان از شادی جشن دیرینه چهارشنبه سوری لذت برد.
 
تصاویر آرشیوی از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در سال های گذشته می بینید. مشاهده این تصاویر برای افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود.
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+) 
 
تصاویری از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری(18+)
14
کد مطلب: 99292