مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی با حضور بازیگران معروف
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۰
 
گزارش تصویری از مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
 
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی


 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی

 مراسم ترحیم پدر فرهاد اصلانی
 
14
کد مطلب: 99093
مرجع : خبرگزاری میزان