عزاداری مردم بعد از پس از انتشار خبر ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶
 
مردم پس از انتشار خبر ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حسینیه جماران تهران عزاداری کردند.
 
 عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران

عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
 عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران

عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
 عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران

 عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
 عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران

عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
 عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران

عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران

 عزاداری مردم بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جماران
14
کد مطلب: 93463