نفس تهران به شماره افتاد!
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۲
 
تصاویری از آلودگی هوای امروز تهران را مشاهده می کنید.
 
نفس تهران به شماره افتاد! 
 
نفس تهران به شماره افتاد! 
 
نفس تهران به شماره افتاد! 
 
نفس تهران به شماره افتاد! 
 
نفس تهران به شماره افتاد! 
 
نفس تهران به شماره افتاد! 
 
نفس تهران به شماره افتاد! 
 
نفس تهران به شماره افتاد! 
 
نفس تهران به شماره افتاد!
14
کد مطلب: 93415