مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱
 
مراسم چهل و نهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی بر سر مزار وی در ابن بابویه شهرری برگزار شد.
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
 
مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
14
کد مطلب: 93171