استانبول پس از حمله تروریستی شب سال نو‎
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۸
 
شهر استانبول، پس از حادثه تروریستی شب سال نو که ۳۹ کشته بر جای گذاشت، در بهت و اندوه فرو رفته است.
 
استانبول پس از حمله تروریستی شب سال نو‎ 
 
استانبول پس از حمله تروریستی شب سال نو‎ 
 
استانبول پس از حمله تروریستی شب سال نو‎ 
 
استانبول پس از حمله تروریستی شب سال نو‎ 
 
استانبول پس از حمله تروریستی شب سال نو‎ 
 
استانبول پس از حمله تروریستی شب سال نو‎ 
 
استانبول پس از حمله تروریستی شب سال نو‎
14
کد مطلب: 92907