جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا/ جنگ با تخم‌ مرغ و آرد!
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۸
 
مردم در جشنواره‌ای ۲۰۰ ساله در اسپانیا لباس نظامی می‌پوشند و از همدیگر با آرد و تخم‌مرغ پذیرایی می‌کنند.
 
جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
 
14
کد مطلب: 92667