دیدار «اشتن مایر» با ظریف
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۱
 
فرانک والتر اشتن مایر وزیر خارجه آلمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.
 
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
 
عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان
12
کد مطلب: 67157