جشن عروسی در «پلی تکنیک»
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۵
 
مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر با حضور 165 زوج دانشجو در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد .
 
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر
12
کد مطلب: 67145