گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۱
 
رویترز تصاویری از ویرانه های حلب را منتشر کرده است
 
گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب

گزارش تصویری رویترز از ویرانه‌های حلب
 
14
کد مطلب: 67132
مرجع : فردانیوز