آبتنی در گرمای خرماپزان بندرعباس
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۳
 
شنا کردن در خنکای روان آب‌ها، آبگیر‌ها و دریا لذت مفرحی است که بزرگ و کوچک با آن شاد می‌شوند. این روز‌ها که فصل خرماپزان است تن‌سپردن به خنکای آب دریا، آبگیر‌ها و رودخانه‌های هرمزگان راه رهائی از تابش سوزان آفتاب و گرمای کلافه کننده تابستان است.
14
کد مطلب: 162518