برداشت غوره نوبرانه در شهرستان کارون
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
 
شهرستان کارون یکی از قطبهای تولیدکننده انگور درخوزستان است که درمنطقه شرق کارون بسیار از روستاییان به تولید انگور مشغول هستندو غزاویه بزرگ و روستای چمیان بیشترین سطح زیر کشت منطقه را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری تسنیم: برداشت غوره چند روزیست که در شهرستان آغاز شده است و روزانه در هرهکتار حدود ۵۰۰کیلو غوره برداشت و روانه بازار میشود برداشت غوره نوبرانه شهرستان کارون امسال بدلیل سیل و خسارت ها وارده کمتر شده است در شهرستان کارون نزدیک به ۲۰ رقم از ارقام انگور کشت میشود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
کد مطلب: 160796