اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۲
 
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
 
اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
اولین دادگاه متهمان تعاونی البرز ایرانیان
14
کد مطلب: 155903