نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۵
 
گزیده‌ای از چهاردهه کشفیات باستان شناسان کشور و فعالیت آنها در طول این سال‌ها در قالب نمایشگاهی از ۱۴ اسفند ماه برپا شده و تا ۲۰ فروردین نیز در موزه ملی ایران برپا خواهد بود.

نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
نمایشگاهی از چهار دهه کشفیات باستانی ایران
14
کد مطلب: 155735