تصاویر تماشایی از آلپ ایران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۵
 
اشترانکوه رشته‌کوهی در شرق استان لرستان و یکی از بلندترین رشته‌کوه‌های زاگرس است. اشترانکوه از غرب به شهرستان دورود، از شمال به شهرستان ازنا و از شرق و جنوب به شهرستان الیگودرز محدود می‌شود.

تصاویر تماشایی از آلپ ایران
تصاویر تماشایی از آلپ ایران
تصاویر تماشایی از آلپ ایران
تصاویر تماشایی از آلپ ایران
تصاویر تماشایی از آلپ ایران
تصاویر تماشایی از آلپ ایران
تصاویر تماشایی از آلپ ایران
14
کد مطلب: 153929