قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۶
 
بر اثر بارش‌های اخیر در خوزستان و باز کردن دریچه‌های سد کرخه راه ارتباطی چند روستا با شهر ملاثانی قطع شده و عبور و مرور اهالی آن منطقه با مشکل روبرو شده است.
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
قطع راه ارتباطی چند روستا با شهر در خوزستان
14
کد مطلب: 153737
مرجع : خبرگزاری میزان