تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۶
 
تفرجگاه کوهستانی عینالی با ۵۶۰۰ هکتار وسعت در شمال شهر تبریز واقع شده و در حال حاضر بزرگ ترین تفرجگاه کوهستانی کشور به شمار می رود.در این منطقه که ۴۰ هکتار وسعت دارد، تعداد ۹ راس بز کوهی رها شده و برابر برنامه، وسعت این منطقه تا ۸۰ هکتار گسترش و تعداد بزهای کوهی نیز تا ۵۰ راس افزایش می یابد.
 
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز
14
کد مطلب: 151563