مسابقه خوردن فلفل قرمز در چین
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۰
 
مسابقه خوردن فلفل قرمز در شهر یچان چین برگزار شد. برنده این رقابت توانست 20 فلفل قرمز را در یک دقیقه بخورد.
 
مسابقه خوردن فلفل قرمز در چین
مسابقه خوردن فلفل قرمز در چین
مسابقه خوردن فلفل قرمز در چین
مسابقه خوردن فلفل قرمز در چین
مسابقه خوردن فلفل قرمز در چین
مسابقه خوردن فلفل قرمز در چین
14
کد مطلب: 148998