صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
 
حدود یک هفته است که مردم سیستان با مشکل کم گازی مواجه هستند و این موجب شده تا هر روزه و اغلب صبح های زود، صف های طولانی از مردم کپسول به دست در اطراف میدان های شهرستان زابل ایجاد شود، کمبود گاز باعث ایجاد اخلال در زندگی روزمره و نارضایتی مردم شده که خواستار رفع هر چه سریع تر این معضل هستند.

صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
صف‌های طولانی دریافت سیلندر گاز در زابل
14
کد مطلب: 148626