بازگشت آلودگی به هوای تهران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۹
 
تصاویری از شدت آلودگی هوای تهران
 
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
بازگشت آلودگی به هوای تهران
14
کد مطلب: 148595
مرجع : خبرگزاری تسنیم