نوزدهمین مرحله طرح رعد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۹
 
نوزدهمین مرحله طرح رعد، صبح امروز سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ با دستگیری 1200 سارق، معتاد و خرده فروش مواد مخدر با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت برگزار شد.
 
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
نوزدهمین مرحله طرح رعد
14
کد مطلب: 148472