چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۴
 
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران به میزبانی گرمسار در حال انجام است در این مراسم ۱۵ استان کشور حضور دارند.
 
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران
14
کد مطلب: 147957