انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۵
 
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه ، رسول کشت پور، عباس آخوندی، پیروز حناچی، غلامرضا انصاری و سید کامل تقوی نژاد را به عنوان پنج گزینه نهایی برای تصدی شهرداری تهران انتخاب کردند.
 
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
انتخاب ۵ کاندیدای شهرداری در شورای شهر
14
کد مطلب: 146069