تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۱
 
عدم توجه به جلو و لیز بودن زمین باعث عدم توانایی در کنترل خودرو خاور می شود و باعث تصادف زنجیره ای چندین خودرو در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب شد.
 
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
تصادف زنجیره‌ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب
14
کد مطلب: 146044
مرجع : خبرگزاری تسنیم