اجرای ویژه «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۷
 
اجرای ویژه آیینی "حدیث سرافرازی" ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی محمد اصفهانی شامگاه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷ در تالار وحدت برگزار شد.
 
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
اجرای ویژه آیینی «حدیث سرافرازی» ارکستر ملی ایران
14
کد مطلب: 143820