طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۸
 
طوفان میشائیل با سرعت ۱۰۰ مایل در ساعت در حال رسیدن به بخش هایی از ایالت های جنوبی آمریکاست و فرماندار فلوریدا نسبت به اثرات مخرب این طوفان هشدار داده است.
 
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎
14
کد مطلب: 143733